Prečo?

Chceme byť krajským a európskym centrom kultúry s kvalitným zázemím pre všetkých.


Našou kandidatúrou chceme obnoviť dôveru ľudí v mesto a naštartovať komunikáciu medzi mestom, inštitúciami, občanmi a tiež vytvoriť dobré zázemie vzťahov.

Chceme ťažiť z kultúrneho bohatstva a postupne sa dotknúť aj závažnejších tém, ktoré nás čoraz viac trápia a prejavujú sa aj na zhoršujúcich sa vzťahoch a našom zdraví. Aj aktuálna situácia spojená s pandémiou COVID-19 nás všetkých donútila zastaviť sa a zamyslieť a potvrdila jedinečnú úlohu umenia v živote ľudí. Ukázala nám naše silné a slabé stránky a viac ako inokedy nás upriamila na témy, ktoré popisuje Cultural mining.


A o čom je teda vlastne Cultural mining? Prezradíme .. už čoskoro!