O krok bližšie ku hviezdam

V pondelok, 14. decembra sme úspešne odovzdali Bid Book so všetkými potrebnými náležitosťami. Niekoľko mesačné stretávanie sa, intenzívna práca, vízie a úsilie nabrali hmotné printové kontúry a dosiahli sme tak jeden z očakávaných míľnikov.


Nekončíme však. Práve naopak, týmto to všetko začína. Najbližšie (čoskoro) nás čaká ústna prezentácia projektu pred hodnotiacou EHMK komisiou.

Drž(me si) palce!