Ku hviezdam

Pred (naším) dňom D sa dolaďovalo množstvo vecí a detailov, hádame, na všetkých frontoch – ministerských, porotcovských i banskobystrických. Táto situácia dôkladne preverila schopnosť prispôsobiť sa podmienkam ... a technikov, všakže.


V tejto fáze predvýberu sme mali stanovených niekoľko termínov pre rôzne náležitosti, ktoré bolo potrebné odovzdať pred finálnym vypočutím. Týkalo sa to tiež prezentácie. Spolu s ostatnými kandidátmi sme dostali možnosť vyhotoviť prezentáciu dopredu, avšak hodnotiaca komisia ju videla prvýkrát až počas vypočutia.


Pri natáčaní jednotlivých vstupov sme zažili treskúcu zimu, hrejivé lúče, ale aj čerstvo napadaný sneh. Atmosféru a náladu v tíme to len povzbudilo a úsmev nechýbal. Prenikli sme do zaujímavých priestorov, niektorí prekonali svoje strachy a ... dostali sa (takmer) ku hviezdam.


Kam pomocou Cultural Mining mierime – KULTÚROU KU HVIEZDAM.


Vyhodnotenie sa blíži a .. veď to poznáte,

drž(me) palce!